Platon Okumaya Giriş – Descartes Üzerine Konuşmalar

Alexandre Koyré

“Bize öyle geliyor ki Platon’un siyasi düşüncesinin olağanüstü modernliğini, hattâ denebilir ki güncelliğini vurgulamaya gerek yok. Kuşkusuz herkesin herkesi tanıdığı, çevresinde bir gün içinde yürüyerek dolaşılabilen bir Eskiçağ πόλις (polis)’ine modern bir Devlet kadar az benzeyecek bir şey yoktur. devamı…

Phaidon (Ruh Üzerine)

Platon

Phaidōn, Platon’un temel felsefi düşüncelerini topluca bir arada aktardığı önemli diyaloglarından biridir. Diyalogda ‘idealar kuramı’, ‘anımsama öğre­tisi’, ‘ruhun ölümsüz ve kalıcı oluşu’, ‘gerçek filozofun kişiliği’, ‘beden ile ruh arasındaki ilişki’, ‘felsefenin ruh için arındırıcı oluşu’ gibi konular Sokrates’in baldıran zehri içerek ölüşünün hemen öncesinde arkadaşları ve öğrencile­riyle yaptığı ‘son konuşma’ çerçevesinde anlatılır. devamı…